استعلام بها

استعلام بها به معنی اقدام خریدار به دریافت قیمت از چند فروشنده و یا تامین کننده ی مختلف به منظور انتخاب بهترین قیمت و یا مناسب ترین شرایط برای خرید کالا و یا دریافت خدمات است.

برهمین اساس مجموعه ابزار نو اندیشان امکان ارسال استعلام بها را دارد  و پس از دریافت لیست خرید از سوی متقاضی مجموعه ابزار نو اندیشان پس از بررسی لیست خرید استعلام بها را برای شما ارسال خواهد کرد

روش ارسال لیست خرید